Kurs C2 Proficiency Online (CPE)

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge są oparte na autorskim programie co – teachingu tzw. systemie dualnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez dwóch lektorów: nauczyciela polskiego, który systematycznie pracuje nad słownictwem, utrwala gramatykę i przygotowuje do testu z Reading oraz Use of English oraz nauczyciela native speakera, który rozwija kompetencje komunikacyjne uczniów pracując nad Speaking, Listening oraz Writing.

 Co – teaching jest to optymalny model aktywnego, intensywnego i wszechstronnego rozwoju językowego uczniów przy jednoczesnej systematycznej pracy nad strategiami egzaminacyjnymi.  

Kursy C2 Proficiency prowadzimy stacjonarnie w placówkach Angloschool na Żoliborzu, Bielanach i w Łomiankach lub w opcji dostępnej z każdego miejsca na świecie,  on-line.

 Nasze sale szkolne oraz wirtualne  określamy jako ENGLISH SPEAKING ZONE. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim.

 Jako szkoła posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów Cambridge.

W 2009 roku uzyskaliśmy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English. Mamy  zespół  doświadczonych egzaminatorów i współpracujemy z wieloma szkołami i uczelniami.

Kurs CPE Online

Nauka języka angielskiego na kursach C2 Proficiency to przygotowanie do najwyższego poziomu egzaminów Cambridge. Jest to etap utrwalania zasad zaawansowanej gramatyki, rozwoju komunikacji i dalszego doskonalenia wszystkich sprawności językowych, ukierunkowanych na egzamin.

 Zajęcia z lektorem native speakerem rozwijają w uczniach umiejętność biegłej i zaawansowanej  komunikacji w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej. Obok praktycznego ćwiczenia struktur językowych, uczestnicy mają szansę rozwijać wiele kompetencji społecznych w trakcie rozmów i dyskusji. Umiejętność wypowiadania opinii, wymiany informacji i dyskusji są istotnymi elementami egzaminu ustnego.  

Lektor polski systematycznie pracuje nad praktycznymi aspektami gramatyki i słownictwa, jednocześnie ćwicząc techniki egzaminacyjne.  Ten ważny etap już zaawansowanego rozwoju  językowego warto wykorzystać  przygotowując się do C2  w  innowacyjnym systemie dualnym.

Program kursu C2 Proficiency jest ambitny i intensywny.  Dbamy o to, aby zajęcia były urozmaicone metodycznie, angażujące i prowadzone aktywnie. Na zajęciach korzystamy z nowoczesnych technologii, map myśli,  prezentacji, ćwiczeń interaktywnych, ćwiczeń rozwijających strategie egzaminacyjne, filmów Cambridge Assessment oraz ćwiczeń słuchowych. Po zaliczeniu egzaminu próbnego uczestnicy kursu są zapraszani do udziału w egzaminie C2 Proficiency w naszym Centrum Egzaminacyjnym.

Dlaczego warto zdawać egzamin (CPE) C2 ProficiencyNa kursach Anglo C2 Proficiency uczniowie rozwijają kompetencje XXI wieku

Kursy Anglo C2 Proficiency obejmują

Zapisy na kurs Anglo CPE w Angloschool

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do zrobienia krótkiego testu on-line. Gdy otrzymamy test, skontaktujemy się z Państwem i po krótkiej rozmowie z uczniem online, metodyk zaproponuje Państwu optymalną ścieżkę rozwoju językowego dziecka na bieżący rok szkolny i zaproponuje cele na przyszłość.

Testy online dostępne są na naszej stronie.

We wrześniu zapraszamy na zajęcia pokazowe.