TKT  -  TEACHING KNOWLEDGE TEST

 

TEACHING KNOWLEDGE TEST  to egzamin przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego  oceniający wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. Certyfikat TKT potwierdza  znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Egzamin jest dostępny dla wszystkich nauczycieli, bez względu na wykształcenie i doświadczenie, a także dla osób, które dopiero zamierzają pracować w tym zawodzie. Osoby, które zdały egzamin TKT i chcą dalej poszerzać swoją wiedzę zawodową, mogą starać się o certyfikat CELTA.

 

TKT obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • Zróżnicowane sposoby nauczania języka
 • Terminologia w nauczaniu języka
 • Stosowanie materiałów dydaktycznych
 • Główne elementy planowania lekcji
 • Metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb

 

Osoby zdające egzamin powinny znać język angielski co najmniej na poziomie B1 (średniozaawansowanym) według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, lecz nie muszą legitymować się żadnym formalnym certyfikatem językowym. Dla komponent KAL wymagana jest znajomość języka na poziomie B2

CZĘŚCI

 

EGZAMINU TKT

 
 

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z następujących modułów:

 • Moduł 1 – Język oraz podstawy nauki i nauczania języka.
 • Moduł 2 – Planowanie zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych materiałów w nauczaniu języka.
 • Moduł 3 – Zarządzanie procesem nauki i nauczania.

Dodatkowe moduły:

 • Moduł PRACTICAL - Praktyczna umiejętność nauczania
 • Moduł KAL (Knowledge about Language) - Wiedza o Języku.
 • Moduł CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe.

Każdy z modułów składa się z 80 pytań i trwa 1 godz. 20 min. Moduły: 1, 2 i 3 mogą być zdawane:

 • łącznie - wszystkie w tym samym terminie
 • pojedynczo - każdy w innym terminie
 • dwa w jednym terminie, a trzeci osobno
 • dodatkowe moduły mogą być dołączone do trzech podstawowych modułów lub zdawane niezależnie od nich.

Do poszczególnych modułów można przystępować w dowolnym odstępie czasu. W przypadku niezadowalającego wyniku któregoś z modułów ponownie można przystąpić do tej samej części nie wcześniej niż po 4 miesiącach od daty poprzedniego testu.

 OCENY I WYNIKI

 

Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 4 tygodni. Każdy moduł TKT jest oceniany osobno i kandydaci otrzymują osobny certyfikat. Nie ma oceny łącznej za wszystkie 3 moduły.
Maksymalna liczba punktów za każdy z modułów wynosi 80. Wyniki prezentowane są w postaci następującej, czterostopniowej skali:

Wiedza na temat zagadnień ocenianych przy pomocy TKT

1 – ograniczona

2 – podstawowa ale usystematyzowana

3 – poszerzona

4 - rozlegla

Przykładowo, aby otrzymać ocenę 3 należy zgromadzić co najmniej 45-50 na 80 możliwych punktów.

 

 CENA EGZAMINU TKT

Cena jednego modułu wynosi: 280 zł.

 Rejestracja na egzamin TKT:

 • Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z nami najlepiej za pośrednictwem formularza.

 

NOWOŚĆ KURS METODYCZNY DO EGZAMINU CAMBRIDGE ENGLISH TKT

 

Angielski Polska