B2 First for Schools , B2 First

 

Egzamin First sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin First jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien też wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego First?

 • First (dawniej nazywany FCE) jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
 • Egzamin First testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu First świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem First będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Osoby, które zdały First  poradzą sobie również z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • First jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie.
 • First pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu  ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np.CAE lub CPE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez Cambridge English Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo First?

 • First przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym wyższym.
 • First  przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Z jakich części składa się egzamin First? (od stycznia 2015 r. egzamin First uległ znaczacym zmianom ! Szczegóły na dole strony) 
Egzamin First (FCE) składał się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Use of English (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism.  Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty o długości 120 - 180 słów każdy. Typ tekstów to na przykład: list, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja, podanie lub wypracowanie. 

Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, drugi można sobie wybrać z kilku propozycji, między innymi w oparciu o wskazane lektury.

1 godzina 20 minut

Paper 3
Use of English

W tej części egzaminu trzeba wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez następujące zadania: uzupełnianie brakujących słów w tekście (test wyboru i test otwarty), uzupełnianie tekstu odpowiednią formą podanych słów (słowotwórstwo) i przekształcanie zdań.

 45 minut

Paper 4
Listening

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. 

Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest zarówno umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji, jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów.

Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu: 2 testy wyboru, uzupełnianie informacji słowem lub wyrażeniem, łączenie wypowiedzi ze stwierdzeniami, które je opisują.

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających.  Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

14 minut

 

Zmiany w egzaminie First od 2015r.

Formuła egzaminu Cambridge English: First (FCE) uległa znaczącym modyfikacjom od stycznia 2015r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. Egzamin został skrócony do 3 godz. 29 min. (w poprzedniej wersji trwał 3 godz.59 min.)
 2. Części Reading Use of English zostały połączone w jeden komponent: Reading and Use of English
 3. Writing:
 • część pierwsza to obowiązkowy esej na podstawie informacji podanych w

poleceniu;

 • część druga – rozróżnienie pomiędzy Cambridge First i Cambridge First for Schools:
 1. Cambridge First

- trzy pytania do wyboru (report, article, email, letter, review); rezygnacja z zadania na podstawie lektury w egzaminie Cambridge First

 1. Cambridge First for Schools

- cztery pytania do wyboru (story, article, email, letter, review), nadal obowiązuje lektura w Cambridge First for Schools

 • limit słów w obu częściach to 120 – 190 słów

Speaking 

 • część pierwsza (interview) skrócona zostanie do 2 minut
 • część trzecia (collaborative task) zostanie podzielona na dwa etapy: omawianie problemu przez kandydatów (2 minuty) oraz podejmowanie decyzji (1 minuta), materiał stymulujący w formie tekstu zastąpi zdjęcia i rysunki


Szukasz dobrego kursu przygotowującego do nowego egzaminu First?


Rejestracja na egzamin First

Angielski Polska